TimeOut TOKYOと渋谷西武が共同で発行した
渋谷ガイド(日本語版・英語版)に掲載していただきました!